Rekonštrukcia strechy

Aktualizácia 28.7.2014
Týmto dňom bolo prevzaté dielo rekonštrukcie strechy preberacím protokolom. Výsledok práce je možné vidieť na fotografiách v galérii po rekonštrukcii. Pôvodný stav strechy je možné vidieť na fotkách v galérii pred rekonštrukciou.


Pôvodný oznam 23.6.2014

Dňa 23.6.2014 (Pondelok) začala na základe zmluvy rekonštrukcia strechy . Ukončenie prác je do 20 pracovných dní od nástupu. V prípade, že poveternostné vplyvy /dážď, sneh teploty pod 0 stupňov C/ zabránia prácam na streche, presúva sa termín ukončenia o zodpovedajúci počet dní.

Postup prác pri oprave strešného plášťa:
– Demontáž bleskozvodu
– Odstránenie „bublín“ a vzdutín (rozsekanie), vyčistenie strechy
– Dodávka a montáž poplastovaných prvkov (uholníky, pásky…) po celom obvode strechy
– Dodávka a uloženie strešného polystyrénu EPS 120 S Stabil
– Dodávka a montáž podkladnej a separačnej geotextílie
– Dodávka a montáž hydroizolačnej fólie Sikaplan 15 G
– Montáž  bleskozvodu  vydetailovanie jestvujúcich pätiek bleskozvodu.
– Dodávka a montáž vpustí z mPVC s lapačmi lístia
– Odvoz šitu a vypratanie staveniska

Dodávateľ stavebných prác: RETRIX s.r.o., Klenová 15, 831 01 Bratislava
Predpokladaná cena: 26.236,74€ s DPH
Termín realizácie: 23.06.2014 až 18.07.2014
(v závislosti od počasia)

Zároveň prosíme o strpenie prípadneho zhoršenia komfortu bývania počas stavebých prác.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

Správca, výbor vlastníkov bytov a NP

2 komentáre pri “Rekonštrukcia strechy

  1. Boli pridané aktuálne informácie aj s linkami na fotogalérie pôvodného stavu a po rekonštrukcii. Fotky budú príležitostne aktualizované za novšie počas pekného počasia 😎

  2. Už je strecha hotová? Prosíme aj foto nového stavu, keďže sa tam bežne nedostaneme.

Pridaj komentár