Zatekanie do pivnice v bloku A pri silnom daždi.

Aktualizácia 10.9.2014
Utesnila sa príruba na čistiacej tvarovke butylkaučukovým tmelom a doplnili sa dva nerezové šróby za chýbajúce. Originál tesnenie sa nedá už kúpiť lebo sa už nevyrába, preto ten použitý tmel. Počkáme na dážď, aby preveril tesnosť spoja.

100920141565

Aktualizácia 25.8.2014
Zatiaľ iba stručné info, kým nepríde faktúra a videozáznam.

– na prvý krát sa kamera dostala cca 5m po zanesenú kalnú časť
– prečistenie krtkom (tlakom vody) 16m až do šachty (ležatý zvod pomerne čistý, zátka v mieste napojenia so splaškovou kanalizáciou)
– na druhý krát sa kamera dostala 5,3m

Zistený stav:
– miesto priameho napojenie dažďového zvodu na šachtu je ležatá časť (v zemi) x krát skrútená. Takže žiadne priame napojenie sa nekoná. Navyše je po pár metroch prepadnutá, takže ani nemá dostatočný spád (bude to vidieť na videu, kde zostáva voda)
– cca za 5 kolenom sa spája so splaškovou kanalizáciou, aj keď mala vyúsťovať samostatne do šachty. Každé koleno pôsobí ako brzda.
– krtkovia s istotou tvrdili, že v Petržalke majú v poslednej dobe toto ako častý prípad. Problém ani tak nevidia v upchatosti, ale v konštrukčnej nepriechodnosti. Takže problém sa bude opakovať každý návalový dážď a žiadne čistenie tomu nezabráni na 100%. Pomôže, ale nespasí pri návaloch. Navrhujú pod stropom vytvoriť novú ležatú časť až k obvodovej stene a popod základ sa napojiť do šachty, ako to malo byť od novosti. To je, ale na nás. Prečo to nerobia aj iné zvody v dome je na ďalšie šetrenie, či náhodou nie sú lepšie-priamejšie napojené do šácht.
– na čistiacej tvarovke boli iba dva šrauby. Nikto tam žiadny nepridával ani neuberal. Padla hypotéza, či to tak nie je úmyselne, aby radšej vytopilo pivnicu, ako podlažia vyššie. Určitú logiku to má, lebo tesnosť vertikálnej časti zvodu je pochybná.

Aktualizácia 22.8.2014
Výbor odhlasoval objednanie monitoringu dažďového potrubia u firmy Eva Fratričová (www.krtkovia.sk) ktorý je objednaný na pondelok 25.08.2014 na 9.00 hod
– ak by pršalo, zákrok sa presúva, pri dažďovom zvode to nemá zmyslel, keďže by to neumožnilo poriadne zmonitorovať tým, že by bol zvod plný vody.
– platba na faktúru cez správcu

Aktualizácia 20.8.2014
V minulosti po škodovej udalosti sa robila oprava dažďového zvodu v pivnici – prečistenie do hĺbky cca 5m (vytiahli odtiaľ zvyšky lepenky a iné nečistoty) + oprava tesnenia na spoji potrubia v úrovni podesty prízemia/1. poschodie. Problém s vytápaním pivníc bol odstránený až do chvíle búrok s návalovým dažďom v predchádzajúcich dňoch. Bola poslaná reklamácia na opravu. Reklamáciu na vykonané práce neprijali s odôvodnením, že je pravdepodobne upchaté potrubie pod zemou niekde na ceste ku kanalizácii a je potrebné do potrubia pustiť kamerovú sondu.
Na to sme dostali cenovú ponuku ktorú vyhodnocujeme a porovnávame s konkurenciou.

Pôvodný oznam z dňa 11.11.2013
Riešime poistnú udalosť zatekania strešného zvodu v bloku A v pivničných priestoroch, kde je pravdepodobne upchatý alebo prasknutý vertikálny zvod v podeste medzi prízemím a 1. poschodím. Škody vidno na fotkách.

17052013728 17052013729 17052013730 17052013732 17052013733 17052013734

 

5 komentárov pri “Zatekanie do pivnice v bloku A pri silnom daždi.

  1. Máte pravdu, že v minulosti tiekla voda aj zo stropu, kde na úrovni 1.poschodia cez netesnoť tiekla voda lebo až sem dosiahol vodný stĺpec pre slabú priechodnoť ležatej kanalizácie. Zároveň sa urobilo čistenie. Pri ďalšom priválovom daždi bola pivnica znova vytopená. Znovu sa urobilo čistenie tlakovou hadicou aj monitoring priechodnosti. Dodatočne som po čistení pre istotu utesnil aj čistiacu tvarovku. Zatial to nikde netečie. Bol som to kontrolovať aj dnes. Navyše sme poprosili majiteľa pivnice s oknom, aby ho otvoril, aby sa pivnica vetrala od zvýšenej vlhkosti z predchádzajúceho vytopenia.

  2. Keď sme počas dažďa boli v pivnici, voda „pršala“ od stropu, teda do pivnice vtekala inakade, ako sa utesnilo (ale vďaka aj za to, oceňujem snahu). Doporučujem sústrediť sa na vyriešenie odtoku z domu – len tak sa dosiahne, aby si voda nehľadala iné cestičky.

  3. Objednaná firma má v názve „Krtkovia“ tak dúfajme, že vedia čo majú robiť 🙂

  4. Doporučujem najprv otvoriť kanalizačnú šachtu, DO ktorej voda zo zvodu má vtekať. Či je to ona sa zistí naliatím vody cez čistiaci otvor v dome. Podľa kanalizačných zásad má potrubie viesť pod zemou priamo bez zákrut, maximálne by sa mohli dva zvody pod zemou spájať. Odtiaľ = zo spodnej strany by sa mala rúra čistiť (hadica s tlakovou vodou, tzv. krtko). Prajem rýchle zdarné sprietočnenie kanalizácie.

Pridaj komentár