Kontrola finančných prostriedkov na účtoch domu

Aktualizácia 3.10.2014:
Aktuálny stav reklamácie je tu:  reklamacia_3_10_2014 (pdf)

Pôvodná správa 14.6.2014:
S poverením ostatných zástupcov sa vykonáva kontrola finnačných prostriedkov na našich účtoch pod správou správcu. Produktom tejto kontroly je odovzdaná reklamácia_F6_9_7_2014 (pdf) dňa 14.7.2014 do rúk spravcovi na vyjadrenie. Písomné znenie reklamácie je vyvesené pri výťahoch.
Spolu s reklamáciou bola odovzdaná aj zmluva o právnom zastupovaní spolu so žiadosťou o sprístupnenie požadovaných dokumentov v reklamácii.

Na základe stretnutia výboru 26.06.2014 sme požiadali o právnu pomoc. Bola vypracovaná zmluva medzi právnikom a poverenými zástupcami domu, ktorá bola podpísaná 09.07.2014. Podrobnosti zmluvy a ceny je možné stiahnuť v sekcii „Súbory na stiahnutie“, ktorá je prístupná pre registrovaných a prihlasených vlastníkov a zástupcov.

Ak ešte nemáte registráciu napíšte na mail spravca@furdekova6.sk svoju žiadosť o registráciu. Budú vám spätne odoslané inštrukcie na váš mail.

Pridaj komentár