Brigáda na vyčistenie domu od Hrubého Domového Odpadu 30.11.2013

V sobotu ráno 30.11.2013 bude o 8:00 na parkovisko ku kontajnerovému stojisku na F6 pristavený kontajner 12m³ pre účel brigády vyčistenia domu od hrubého domového odpadu (HDO) z chodieb a únikových priestorov.

Žiadame preto majiteľov vozidiel, aby ste neparkovali v uvedenom čase na parkovisku pri kontajneroch na papier, sklo a plasty z dôvodu príjazdu kontajnerového vozidla.

Kontajner je určený na odvoz domáceho odpadu a nepotrebných predmetov z
bytov, nebytových priestorov, pivníčných, resp. ostatných spoločných častí
domu. Ak likvidujete nábytok, musí byť tento v rozloženom stave!!!

Kontajner nie je určený na odvoz komunálneho a stavebného odpadu!!!

Zároveň žiadame majiteľov predmetov, ktoré su voľne položené v spoločných
častiach na chodbách / pivniciach, aby si ich odniesli – uzamkli do pivničných
kobiek, resp. bytov.

Upozorňujeme, že Všetky voľne položené predmety na chodbách, v spoločných
priestoroch a v chdobách pivničných priestorov (bez ohľadu na to, či sú
označené) budú z dôvodov požiarno-bezpečnostných a hygienických
zlikvidované – vynesené do kontajnera.

Taktiež budú vypratané a vyčistené poškodené a neužívané pivničné kobky.

Odvoz bude v pondelok 2.12.2013 ráno. Náklady na kontajner cca. 240,- €
budú hradené z FOaÚ Furdekova 6 (teda z našich peňazí).

Pri tejto príležitosti by sme radi vyčistli aj priľahlé okolie domu a chodníka (lístie,
smeti, burinu atď.) a tak aspoň z časti ich zkultúrnili. Každá pomocná ruka je
vítaná (ide o náš dom). Náradie a rukavice zabezpečíme.

Ďakujeme za ochotu a spoluprácu
domový výbor, správca

Súbor na stiahnutie 13-1125a_F6_kontajner.pdf

Pridaj komentár