Domová schôdza Furdekova 6, dňa 27.11.2013 o 18:30

Predbežne oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomníkom, že dňa 27.11.2013 (streda) sa bude konať domová schôdza vlastníkov a nájomníkov bytového domu Furdekova 6. Stretnutie je predbežne dohodnuté v priestoroch jedálne ZŠ Lachova1, BA.

Stretnutia sa zúčastnia aj pán Csicsay Ladislav a pán Varga Roman ako zástupcovia správcovskej spoločnosti. Súčasťou programu schôdze budú aj odpovede na písomné otázky od vlastníkov, ktoré im budú predložené najneskôr v pondelok ráno 25.11.2013 (pôvodný termín bol utorok ráno 19.11.2013). Prosíme preto, aby vlastníci prípadne nájomníci hádzali písomné otázky do schránky v hale pri výťahoch. Prípadne môžete napísať vášu otázku priamo tu formou komentára alebo mailom na adresu websprávcovi spravca@furdekova6.sk. Pre možnosť pridávania komentárov musíte byt registrovaný a prihlásený. Ak ešte nemáte registráciu napíšte na uvedený mail svoju žiadosť o registráciu. Budú vám spätne odoslané prihlasovacie údaje na váš mail.

Program schôdze:

1.      Prezentácia
2.      Úvod
3.      Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4.      Informácia o hospodárení bytového domu
5.      Informácia o činnosti zástupcov vlastníkov bytov a NP, voľba nových členov
6.      Investičný plán na rok 2013
7.      Financovanie prevádzky bytového domu
8.      Diskusia
9.      Záver

 

Pridaj komentár