Hlasovanie o poverení agendy výťahov.

Na základe prejaveného záujmu p. Daniela Kavického hlasujme o schválení poverenia na úkony zamerané na agendu výťahov:

Poverená osoba by sa stala kontaktnou osobou a zároveň sprostredkovateľom informácií, písomnej a elektronickej agendy medzi spávcom, zástupcami vlastníkov, vlastníkmi a dodávateľskými subjektami bez výlúčného rozhodovacieho práva pre delegovanú problematiku.

7 ratings, 7 votes7 ratings, 7 votes (chyba, počet hlasujúcich 7, )
Aby ste mohli hlasovať musíte byť registrovaným členom výboru.
Loading...

 

7 komentárov pri “Hlasovanie o poverení agendy výťahov.

  1. Som „za“.
    Pri zabezpečovaní prevádzky výťahov je potrebné, aby poverený člen výboru správcovi výťahovej techniky okrem iného odsúhlasoval a preberal drobné opravy, aby výťah bol prevádzky schopný a aby prevádzkovateľ neúčtovali aj to čo nevykonajú, a tomu sa najviac rozumie p.Kavický.

Pridaj komentár