Rekonštrukcia vonkajších vstupov

utorok 19.11.2013 začali opravné stavebné práce podláh pred vchodmi do domu. Rozsah stavebných prác bude nasledovný:
– osekanie pôvodnej dlažby a vyspravenie podkladu niveláciou
– vybetónovanie nájazdov a okapového chodníka el. skrine (nájazd 1,2×1,2m)
– Inštalácia príslušenstva (odvodnenie, lišty, čistiaca rohož…)
– penetrácia podkladu a pokládka kamenného koberca vystuženého epoxidom

Hrubé stavebné práce sa vykonajú súčasne na oboch vchodoch, betonáž a pokládka kamenného koberca sa vyhotoví postupne – zadný vchod prvý, predný následne.
Z tohto dôvodu bude čiastočne obmedzený vstup striedavo z jedného alebo druhého vchodu do domu. Toto obmedzenie bude vyznačené oznamom a označené reflexnou páskou.
Žiadame Vás o zvýšenú opatrnosť pri vstupe do domu, aby nedošlo k úrazu a o rešpektovanie prípadných pokynov pracovníkov dodávateľa stavebných prác.

Dodávateľ stavebných prác: LEVIDA, s.r.o. Velké Kostoľany
Predpokladaná cena: 2.530,-€ bez DPH
Termín realizácie: 19.11.2013 až 15.12.2013
(v závislosti od počasia)

Zároveň prosíme o strpenie hlavne imobilných spoluobčanov.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

Správca, výbor vlastníkov bytov a NP

Súbor na stiahnutie 13-1119_oznam_LEVIDA-1.pdf

Pridaj komentár