Domová schôdza Furdekova 6, dňa 17.06.2014 o 19:00

Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomníkom, že dňa 17.06.2014 (utorok) sa bude konať domová schôdza vlastníkov a nájomníkov bytového domu Furdekova 6.
Miesto konania je Bytový podnik Petržalka – zasadačka na 1. poschodí, Haanova 10, Bratislava – Petržalka

Program schôdze:

1.      Prezentácia
2.      Otvorenie schôdze, oboznámenie s programom
3.      Voľba zapisovateľov a overovateľov
4.      Rekonštrukcia strechy – súčasný stav, zateplenie, izolácia
5.      Hlasovanie o rekonštrukcii stechy
6.      Informácie o stave prípravy novej zmluvy o správe
7.      Informácie k vyúčtovaniu za rok 2013
8.      Diskusia
9.      Záver

Oznam:
oznam_schodza_17_06_2014
(xls)

Pridaj komentár