Zmena zálohových platieb pri zmene správcu

Vážení vlastníci,

Z dôvodu zmeny správcu oznamujeme Vám nasledovné skutočnosti:

 • k prebratiu agendy Vášho bytového domu od pôvodného správcu dôjde v 50. týždni dňa 8.12.2014
 • následne Vám budú vystavené nové zálohové predpisy
 • súčasne Vám bude oznámené aj nové číslo účtu, na ktorý budete platby uhrádzať a nový variabilný symbol, ktorý je potrebné jednoznačne dodržiavať
 • z tohto dôvodu je z Vašej strany potrebné pozastaviť platby v mesiaci december na pôvodný účet Vášho správcu
 • decembrovú zálohovú platbu budete uhrádzať už na nové číslo účtu, ktoré Vám bude oznámené po prebratí agendy
 • zálohové platby je možné uhrádzať týmito spôsobmi:
  – zriadením nového trvalého príkazu
  – bankingom
  – osobným vkladom priamo na účet v banke
  – poštovou poukážkou
 • hotovostné platby spoločnosť EKA s.r.o. neprijíma
 • o ďalších skutočnostiach budete postupne informovaní

S pozdravom

Ing. Elena Igazová
konateľka EKA s.r.o.

Tel.: 038/53 13 409
mobil: 0918 423 974
mail: eka2@mail.t-com.sk

Fakturačná a poštová adresa:
EKA s.r.o.,
Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 36 300 446
DIČ DPH: SK2020140914
zapísaná v OR OS TN odd. Sro vložka číslo: 10737/R

Kancelária:
Záfortňa 579/11
957 01 Bánovce nad Bebravou
(bývalý hotel Bebrava 1. poschodie číslo dverí 12)

Pridaj komentár