Odpočet vodomerov 1/2015

Žiadame Vás o sprístupnenie bytov z dôvodu odpisu vodomerov studenej a teplej vody, ktorý sa bude vykonávať dňa:
10.1.2015  od 16:00 do 19:00 hod.

Náhradný termín si môžte dohodnúť
na čísle telefónu: 0944 267 822
alebo osobne na 6.poschodí u pani Laššákovej
Nie je možné akceptovať nahlásenie stavu vodomerov  telefonicky alebo zanechaním  odpočtu na dverách.

Zároveň sa bude podpísovať počet osôb bývajúcich v byte a spisovať stav rozvodov v jadre a prístup k rozvodom z dôvodu ich výmeny.

Ďakujeme za spoluprácu
Zástupcovia vlastníkov bytov

Pridaj komentár