Vzduchotechnika vertikálny rez 3/A

Vzduchotechnika vertikálny rez 3/A, stav 1.1.2015
Poschodie Číslo bytu Kupelňa
zvislá vzduchotechnika
Kuchyňa
zvislá vzduchotechnika
10 39A vymené za priemer 110mm vymené za priemer 110mm
9 35A vymené za priemer 110mm vymené za priemer 110mm
8 31A Pôvodné rúry Pôvodné rúry
7 27A Pôvodné rúry Zrušené rúry
6 23A Pôvodné rúry Zrušené rúry
5 19A Pôvodné rúry Zrušené rúry
4 15A Pôvodné rúry Zrušené rúry
3 11A Pôvodné rúry Zrušené rúry
2 7A Pôvodné rúry Zrušené rúry
1 3A Zrušené rúry Zrušené rúry
Prízemie

Pridaj komentár