Odborná prehliadka (revízia) plynových zariadení a rozvodov plynu Blok B

Dňa 17.12.2013 sa od 16:00 do 19:00 uskutoční v bloku B (byty pri schodoch) revízia plynu. Realizátor tejto odbornej prehliadky žiada všetkých účastníkov o umožnenie voľného prístupu k plynomerom, rozvodom plynu a plynovým spotrebičom v byte (sporákom), ako aj k sprístupneniu stúpačkových uzáverov plynu v pivniciach. Prosíme preto o spoluprácu. V prípade otázok volajte na dispečing firmy MODACO, s.r.o. – 0903 267 068

141220131126

Pridaj komentár